Pripreme za Makedoniju

  • Objavljeno: 31/05/2018
  • Autor:

U ovoj objavi dopunjavat ćemo informacije i aktualnosti vezano u sudjelovanje Turovaca na Smotri skauta u Makedoniji.

Kako bismo Vas pravovremeno i cjelovito informirali te kako biste imali dovoljno vremena za djecu ishoditi dokumente koji su neophodni za njihovo sudjelovanje na Smotri u Makedoniji, u četvrtak 24.05.2018. održali smo susret skautskih voditelja iz udruge i roditelja djece koja su prijavljena za sudjelovanje na Smotri.

Kao podsjetnik na izrečena na susretu, ali i kako bi vas upoznao s aktualnostima koje će nam naknadno biti objavljene/dojavljene, sve ću nastojati pismeno sabrati u ovoj objavi:

Dogovoreno je da sve vaše brojeve telefona (roditelja) stavimo u WhatsApp grupu kako bi informacije primali u što kraćem roku te kako bi u međusobnoj komunikaciji jedni drugima pomogli saznanjima i informacijama koje ste i vi dobili nastojeći ishoditi sve potrebno, ili ako naletite na povoljnu opremu (vreće za spavanje, karimate, kape, ruksake i slično)

Na razini hrvatskog kontingenta kreirali smo obrazac Potvrde – suglasnosti roditelja (koji možete otvoriti, pročitati i isprintati na ovom linku: SUGLASNOST- Smotra Makedonija)

Obrazac je većina roditelja preuzela u papirnatom obliku već na susretu, no ako niste bili prisutni ovdje vam ga stavljam na uvid, uz napomenu da je još uvijek u radnom obliku te uz molbu da ga ispunite i potpišete naknadno, kada vam javim da je to i konačni oblik, te da mi ga predate osobno (Alen Konjević). Prema dostupnim informacijama Suglasnost za putovanje djece u inozemstvo nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. Bude li trebalo ili tako dogovorimo svakako ću vam napomenuti.

U obrascu, u dijelu koji traži vašu suglasnost uz izjavu molim vas da svojeručno upišete sljedeće (u tekstu ću istaknuti crvenom bojom, kako bi svi imali istovjetne izjave):

“… da moj/a sin/kćer (ime, prezime, datum rođenja, OIB) … putuje dana 12.07.2018. u inozemstvo (Republika Makedonija), na Smotru Saveza izviđača Makedonije u mjestu Skrebatno s aktivnostima u mjestima prema planu Smotre u razdoblju od 14. do 22. 07.2018. godine, uz boravak u mjestu Struga od 22. do 28. 07.2018. godine.”

Ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti (astma, epilepsija, srčane bolesti, celijakija, prethodna operacija tetiva ili nešto što mu/joj otežava hodanje, … ili alergije (na sunce, ubod komarca, kikiriki, mrkvu, mlijeko … ) svakako to napišite, priložite lijekove za navedeno razdoblje, priložite preslike medicinske dokumentacije koja bi nam mogla biti potrebna za ishođenje izgubljenog lijeka ili za hitnu medicinsku intervenciju te navedite striktno vrijeme/učestalost uzimanja lijeka, količinu za aplikaciju, odnosno način doziranja lijeka.

Obostrana odgovornost

U izjavi između ostalog stoji:

“Izjavljujem da sam upoznat/ a s planom provedbe aktivnosti te s činjenicama da je Savez izviđača Hrvatske imenovao starješinu kontingenta u osobi Jadranka Ivaniš i vođu kontingenta Helen-Marie Kerovac, a da je voditelj iz udruge i član Uprave kontingenta Alen Konjević preuzeo obvezu članovima kontingenta iz Turopoljske udruge skauta TUR dati sve potrebne informacije o tijeku realizacije puta i svega vezano uz boravak u Makedoniji.”

Ovaj dio izjave obvezuje mene, kao odgovornog voditelja ispred udruge, da vas uputim u sve detalje i da odgovorim na sve vaše upite, ali obvezuje i vas da se potrudite saznati sve potrebno (dakle i doći na roditeljski sastanak na kojem ću vas grupno o svemu informirati), dijete pripremite za ovo putovanje te ishodite sve dokumente koji su neophodni za putovanje i osiguranje zdravstvene zaštitete djeteta.

Dio izjave: “Prihvaćam osobnu odgovornost svog djeteta prema starješini i vođi, voditeljima patrola i odgovornom voditelju iz udruge koji suodlučuju u upravljanju s Upravom i vođom kontingenta.

Kao roditelj/staratelj obvezujem se upozoriti svoje dijete kao člana kontingenta o odgovornom ponašanju tijekom cjelokupnog putovanja i preuzeti odgovornost za njega.

Prihvaćam potpunu moralnu, materijalnu i kaznenu odgovornost za poštivanje zakonskih i drugih pozitivnih propisa RH i zemalja u koje se putuje, te za eventualnu počinjenu štetu u sredstvima smještaja, prijevoza od strane sina/kćeri.  Svu prouzročenu štetu od strane djeteta (u autobusu, na lokaciji provedbe ili tijekom provođenja programa) snosi u cijelosti roditelj/staratelj te isplaćuje oštećenom temeljem ispostavljenog računa.” … štiti nas, voditelje hrvatskog kontingenta od odgovornosti za djela koja bi vaša djeca mogla izazvati svojim nepromišljenim ponašanjem, na štetu udruge, Saveza izviđača Hrvatske i Republike Hrvatske u inozemstvu.

To se odnosi na provokacije članova drugih nacionalnih skautskih organizacija, bilo kakve sukobe s njima, a osobito po etničkoj, nacionalnoj ili vjerskoj osnovi, radi pisma (ćirilica), govora i osobnih stavova po pitanju povijesti, svjetonazora ili politike.

Stav je i dogovor Uprave hrvatskog kontingenta da na nedolično ponašanje reagiramo odlučno, a onemogući li netko svojim ponašanjem ostalim članovima kontingenta da u Makedoniji uživaju i neometano provode aktivnosti koje su im ponuđene ili za koje su preuzele dužnost, da ga/ju se u pratnji vrati u domovinu, odnosno roditeljima, što stoji u nastavku izjave:

“Isključujem odgovornost Saveza izviđača Hrvatske i udruge koje je član/ ica za sankcije protiv svog sina/ kćeri kod nepoštivanja kućnog reda, pravila domaćina organizatora Smotre Saveza izviđača Makedonije i zakona zemalja u koje se putuje.

U slučaju neposluha i kršenja izviđačkih pravila tijekom putovanja, odnosno u slučaju nepoštivanja kućnog rada, pravila domaćina organizatora Smotre Saveza izviđača Makedonije i zakona zemalja u koje se putuje, kao roditelj/staratelj djeteta, suglasan sam da se moje dijete vrati prvim avionom kući, u kojem slučaju ću podmiriti troškove avionske karte i druge popratne troškove.”

Osobni dokumenti

Kako bismo neometano mogli putovati do Makedonije te kako bi u slučaju nesreće na putovanju imali osiguranu zdravstvenu zaštitu i mogućnost primanja hitne medicinske pomoći, u slučaju potrebe, Savez izviđača Hrvatske će u razdoblju putovanja i boravka u inozemstvu za sve sudionike ove aktivnosti ugovoriti Putno zdravstveno osiguranje.

Vaša je dužnost za dijete ishoditi osobni identifikacijski dokument: Putovnicu ili Osobnu iskaznicu, koja je dostatna za putovanje djeteta u, odnosno kroz Srbiju i Makedoniju. Ima li dijete staru putovnicu, ili sudionik već posjeduje osobnu iskaznicu svakako provjeriti datum valjanosti.

Sa stranica MUP-a:

“Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, mjesno nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva. (Dakle, policijskoj postaji Velika Gorica)

Za dijete, zahtjev podnosi zakonski zastupnik.
Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.
Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnose osobno oba roditelja.
Iznimno, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobnu iskaznicu osobno preuzeti.
Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti osobnu iskaznicu, osobnu iskaznicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ukoliko se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili proglašen umrlim, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti osobno nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku izdaju se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 195,00 kuna.
Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku izdaju se u roku od 3 radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 500,00 kuna.

Putem poveznice https://www.mup.hr/ možete pronaći više informacija o osobnoj iskaznici i elektroničkim certifikatima.”

Za pružanje hitne medicinske pomoći i/ili bolničko liječenje u inozemstvu potrebna nam je vaša suglasnost, iskazana u ovoj Izjavu u dijelu: “Suglasan/ sna sam da se u slučaju potrebe mom djetetu pruži hitna medicinska pomoć u inozemstvu ili u Hrvatskoj”, a njeno pružanje osigurati ćete ishođenjem dvaju dokumenata:

  • Europska zdravstvena iskaznica (za prolaz kroz Srbiju)
  • Potvrdu/ obrazac HR/RM3 (za pokrivanje osnovne, odnosno hitne medicinske pomoći u Makedoniji)

Europska zdravstvena iskaznica: http://www.hzzo.hr/europska-kartica-zdravstvenog-osiguranja-bez-cekanja-na-redomatima-hzzo-a/

Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) građani u četiri najveća hrvatska grada na pet lokacija mogu dobiti bez čekanja, na licu mjesta, u poslovnicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). U poslovnicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku HZZO je postavio aparate sa sustavima za uvođenje elektroničkih redova čekanja (redomate), na kojima će osim rednog broja građani moći podići i svoju Europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Izrada EKZO je trenutna. Redomati su postavljeni u Regionalnom uredu HZZO-a u Zagrebu na adresama Klovićeva 1 i Jukićeva 12. Zahtjev za izdavanje EKZO može se podnijeti i u ispostavi HZZO u Velikoj Gorici, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 4 (preko puta Autobusnog kolodvora VG)  na obrasci koji možete preuzeti u ispostavi Zavoda ili u odredskoj prostoriji (ili otvoriti ovdje:  Zahtjev EKZO strana 1mZahtjev EKZO strana 2m i obostrano isprintati), a za izradu iskaznice čeka se oko 15 dana te se preuzima osobno u ispostavi gdje je zahtjev predan.

Potvrdu/ obrazac HR/RM3: U ispostavi HZZO u Velikoj Gorici, nakon internih konzultacija (dakle pojma nemaju!) dali su mi obrasce za sve sudionike koje možete preuzeti u odredskoj prostoriji ili otvoriti ovdje: ZUI strana 1ZUI strana 2, obostrano isprintati, ispuniti i predati mi osobno (u skladu s Europskom uredbom o zaštiti osobnih podataka), te ću obrasce za sve naše članove odnijeti odjednom, kako svatko od vas ne bi odlazio osobno u ispostavu HZZO. NAPOMENA: Uvjeren sam da ovo nije zahtjev za izdavanje obrasca HR/RM3, koji nam je potreban, jer se na obrascu ova slovno-brojčana oznaka nigdje ne spominje, pa ću to još provjeriti.

Korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

Snimanje i korištenje uređaja

Kako fotoaparatom ili video kamerom ne bismo morali izbjegavati Vaše dijete, te kako bismo fotografije i snimke mogli koristiti za promociju skautske organizacije u Hrvatskoj, za potrebe domaćina (Sojuz na Izvidnici na Makedonija), za izradu promo-filmova i spotova, za oglašavanje sudjelovanja u medijima te objavu na internetskim stranicama SIH-a i udruge izjavom također tražimo vašu suglasnost:

“Suglasan/ sna sam da moje dijete bude fotografirano, tonski i/ili vizualno snimano te da se snimke mogu javno koristiti u svrhu promocije izviđačkog pokreta.”

Osim što bi telefoniranje u i iz Makedonije bilo skupo radi roaminga, upoznati ste da Turopoljska udruga skauta “Tur” svojim članovima na skautskim aktivnostima ne dopušta korištenje mobilnih telefona, a što ste već prihvatili potpisivanje Upisnice za vaše dijete u udrugu. No, ovo pravilo nije takvo i u ostalim udrugama čiji članovi sudjeluju na Smotri izviđača u Makedoniji, a kako je obrazac suglasnosti jedinstven za sve sudionike, izjava je ovako formulirana:

“Upoznat/ a sam da organizator Smotre, Savez izviđača Hrvatske i udruga koje je moje dijete član/ ica ne preuzima odgovornost za osobne stvari (mobitel, fotoaparat i sl.)”

Novac

Raspitujući se u više različitih banak i mjenjačnica roditelji su doznali da u Hrvatskoj nećemo moći razmijeniti novac u makedonsku nacionalnu valutu (denari), niti uz prethodnu najavu, odnosno narudžbu novčanica.

Stoga preporučamo da sudionici ponesu “džeparac” u eurima, u što sitnijim apoenima (1, 2, 5, 10 eura), do ukupne količine u protuvrijednosti najviše 400,00 kn (50 eura). Od sudionika ćemo prikupiti određenu količinu novca (cca. 10-15 eura po osobi) i odmah, nakon prelaska granice, pri ulasku u Makedoniju, potražiti mjenjačnicu gdje će predstavnik udruge razmijeniti novac za sve sudionike u makedonsku nacionalnu valutu. Razliku novca u eurima razmijenit ćemo naknadno, po potrebi, u Ohridu ili u Strugi, a sve neutrošeno nastojat ćemo vratiti “kući” u eurima.

Nadam se da sam se sjetio svega bitnog. Ukoliko primijetite da nešto nedostaje, kao i sve ostalo što doznam ili zaslužuje biti podijeljeno sa svima, temeljem vaših upita, objavit ću kao dopunu ovoj objavi. Sve dopune potražite ispod osnovne objave, odnosno ispod loga 12th Macedonian Scout Jamboree.