OBRASCI: Izjava o učlanjivanju i Prijavnica, te Uplatnica

  • Objavljeno: 29/09/2014
  • Autor:

IZJAVA O UČLANJIVANJU 

Temeljem odredbi Zakona o udrugama, svaka udruga je dužna voditi urednu evidenciju svojih članova, a za članstvo maloljetne/malodobne osobe udruga je dužna imati ispunjenu i potpisanu Izjava o učlanjivanju, odnosno suglasnost zakonskog zastupnika djeteta.

(Preuzmite je na linku: IZJAVA_O_UCLANJIVANJU_TUS_TUR)

Potpisivanjem Izjave o učlanjivanju roditelj/skrbnik iskazuje svoju suglasnost za sudjelovanje djeteta na redovitim programskim aktivnostima Odreda uz pratnju odraslih voditelja te prihvaća obvezu redovitog podmirenja mjesečne članarine prema odluci Skupštine odreda.

Izjava o učlanjivanju ispunjava se i predaje samo jednom, prilikom učlanjivanja u udrugu.

Članovi koji su već učlanjeni u Odred dužni su svake godine  predati Prijavnicu za tekuću godinu. Na njoj su dužni unijeti ime i prezime člana, OIB te osobne podatke koji su promijenjeni u odnosu na razdoblje obuhvaćeno Prijavnicom za prethodnu godinu. Prijavnica obvezno mora biti potpisana od roditelja/staratelja ili punoljetnog člana vlastoručno.

Prijavnicu za tekuću godinu (link: PRIJAVNICA 2018), a ukoliko je dijete bilo aktivno i u prošloj godini, ali prijavnica nije predana, ovdje je obrazac (link:PRIJAVNICA 2017 ili PRIJAVNICA_2016) roditelji maloljetnog člana dužni su osobno predati predsjedniku (Alen Konjević), odnosno tajniku udruge (Mario Dilberović). Razlog tome je što neke roditelje nikada nisam vidio, iako njihova djeca sudjeluju na izviđačkim aktivnostima dulje vrijeme – tražimo obostranu odgovornost, a osobito prema djeci!

UPLATA ČLANARINE – KAKO ISPUNITI UPLATINICU?

Nakon promjene Statuta udruge, promijenjen je i naziv udruge, koja je do studenog 2015. godine službeno nosila naziv Izviđački odred “Tur”. Novi naziv udruge je Turopoljska udruga skauta “TUR”.

Kod popunjavanja uplatnica pod PRIMATELJ je nužno upisati naziv udruge: Turopoljska udruga skauta “TUR” ili skraćeni naziv: TUS “TUR” (kako stoji u evidenciji Zagrebačke banke, kod koje se vodi račun udruge).

Već smo vas navikli da ispisane uplatnice možete podići u odredskoj prostoriji, ali članarinu mnogi plaćaju elektronskim putem, pa su im uplatnice suvišne. Nekima ipak ispisane uplatnice služe kao obrazac temeljem kojega obavljaju uplatu u pošti ili u banci, dok su drugima tek podsjetnik da uz ostale redovite mjesečne uplate e-bankingom treba uplatiti i članarinu za skaute.

Kako ubuduće ne biste morali čekati ispisanu uplatnicu prilažem vam predložak kako ispunjena uplatnica treba izgledati:

NOVO NOVO UPLATNICA

NAPOMENA:

– Svaki uplatitelj upisat će ime i prezime članova/člana za koje/ga uplaćuje članarinu i adresu na koju je/su član/ovi prijavljen/i.

– Ime i prezime člana/članova obvezno upišite u rubriku “Uplatitelj” te u rubriku “Opis plaćanja” ispod naznake “Članarina – mjesec, godina”

Obvezno naznačite za koji mjesec u tekućoj godini uplaćujete članarinu.

Članarina se plaća tijekom onih 10 mjeseci u kojima se odvija nastava u školi.

– Obvezno na uplatnicu sami upišite datum uplate članarine.

– Članarina za jednog člana obitelji iznosi 150,00 kn, za dvoje članova iz iste obitelji iznosi 260,00 kn, za troje članova iz iste obitelji iznosi 360,00 kn,  za četvero i više članova iz iste obitelji iznosi 420,00 kn, a ovaj se iznos uplaćuje mjesečno, odnosno deset puta više na godišnjoj razini.

Članarina je određena u godišnjem iznosu (ne kao mjesečna i plaća se i za one mjesece kada dijete nije sudjelovalo na aktivnostima!), ali omogućeno vam je da je uplatite u deset rata.

Odjednom se može uplatiti iznos u vrijednosti više mjesečnih rata, ali u mjesecu kada za prethodno razdoblje nisu uplaćene dvije mjesečne rate člana se temeljem Statuta i odluke o članarini automatski briše iz članstva u udruzi.

Hvala na razumijevanju i za redovitosti vaših uplata.