Obvezno pročitajte pažljivo i s razumijevanjem, a sve najasnoće otklonite u izravnom razgovoru s odgovornim voditeljem udruge.Prilikom upisa djeteta i osobnog učlanjenja u udrugu, kao i kod davanja izjave o produženju članstva, roditelji popune upisne obrasce koje često niti ne pročitaju pažljivo. Ovi se obrasci deponiraju u Odredsku arhivu podataka o svim članovima, no rijetko tko zatraži jedan obrazac ili presliku kako bi se mogao podsjetiti svojih i članskih prava i obveza. Stoga objavljujemo sadržaj svih upisnih/prijavnih obrazaca kako bi ih u miru mogli pročitati kod kuće.

Važno je pravilo kod njihovog ispunjavanja: UPISNICA JE SLUŽBENI DOKUMENT čiji je sadržaj u obveznom dijelu propisan zakonom, i stoga MORA BITI ISPUNJENA ČITLJIVO, TISKANIM SLOVIMA I KEMIJSKOM OLOVKOM (koja se ne može obrisati). Jednaku važnost ima i Godišnja prijavnica, koja je također dokument i sadrži povjerljive osobne podatke. Stoga i ona mora biti ispunjena olovkom čija se tinta ne može brisati i tako eventualno manipulirati osobnim podacima. Osobni podaci prikupljaju se u svrhu zaštite, adekvatnog pristupa i pažnje te zaštite sigurnosti i zdravlja članova ili korisnika programa.

IZJAVA O UČLANJIVANJU 

Temeljem odredbi Zakona o udrugama, svaka udruga je dužna voditi urednu evidenciju svojih članova, a za članstvo maloljetne/malodobne osobe udruga je dužna imati ispunjenu i potpisanu Izjava o učlanjivanju (Upisnicu), odnosno suglasnost zakonskog zastupnika djeteta.

Preuzmite je na linku: UPISNICA-IZJAVA O UCLANJIVANJU

Potpisivanjem Izjave o učlanjivanju roditelj/skrbnik iskazuje svoju suglasnost za sudjelovanje djeteta na redovitim programskim aktivnostima Odreda uz pratnju odraslih voditelja te prihvaća obvezu redovitog podmirenja mjesečne članarine prema odluci Skupštine odreda.

Izjava o učlanjivanju ispunjava se i predaje samo jednom, prilikom učlanjivanja u udrugu.

Zaštitu osobnih podataka svakog pojedinca (korisnika programa, člana udruge) regulira Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju. Ova europska uredba odredila je obvezu svih udruga da s osobnim podacima postupaju krajnje oprezno i da ih čuvaju na primjeren način. Svaka je udruga dužna prikupiti izjave članova, njihovih zakonskih zastupnika (roditelja, skrbnika), odnosno korisnika programa, kako bi mogla prikupljati i raspolagati osobnim podacima i u određenoj mjeri ih objavljivati u javnosti (fotografije). Uredba je posebnu pozornost posvetila zaštiti osobnih podataka djece. Turopoljska udruga skauta “Tur” stoga roditeljima i odraslim članovima nudi da potpišu Izjavu o zaštiti osobnih podataka, odnosno o upućenosti u svoja prava i privole koje njom daju.

Preuzmite je na linku:

IZJAVA-GDPR-maloljetni član

IZJAVA-GDPR-punoljetni član

Članovi koji su već učlanjeni u Odred dužni su na početku svake kalendarske godine  predati Prijavnicu za tekuću godinu. Na njoj su dužni unijeti ime i prezime člana, OIB te osobne podatke koji su promijenjeni u odnosu na razdoblje obuhvaćeno Prijavnicom za prethodnu godinu. Prijavnica obvezno mora biti potpisana od roditelja/staratelja ili punoljetnog člana vlastoručno.

Prijavnicu za tekuću godinu (link: GODISNJA PRIJAVNICA 2019), a ukoliko je dijete bilo aktivno i u prošloj godini, ali prijavnica nije predana, ovdje je obrazac (link: PRIJAVNICA 2018, PRIJAVNICA 2017 ili PRIJAVNICA_2016) roditelji maloljetnog člana dužni su osobno predati predsjedniku (Alen Konjević), odnosno tajniku udruge (Mario Dilberović). Razlog tome je što neke roditelje nikada nisam vidio, iako njihova djeca sudjeluju na izviđačkim aktivnostima dulje vrijeme – tražimo obostranu odgovornost, a osobito prema djeci!

UPLATA ČLANARINE – KAKO ISPUNITI UPLATINICU?

Nakon promjene Statuta udruge, promijenjen je i naziv udruge, koja je do studenog 2015. godine službeno nosila naziv Izviđački odred “Tur”. Novi naziv udruge je Turopoljska udruga skauta “TUR”.

Kod popunjavanja uplatnica pod PRIMATELJ je nužno upisati naziv udruge: Turopoljska udruga skauta “TUR” ili skraćeni naziv: TUS “TUR” (kako stoji u evidenciji Zagrebačke banke, kod koje se vodi račun udruge).

Već smo vas navikli da ispisane uplatnice možete podići u odredskoj prostoriji, ali članarinu mnogi plaćaju elektronskim putem, pa su im uplatnice suvišne. Nekima ipak ispisane uplatnice služe kao obrazac temeljem kojega obavljaju uplatu u pošti ili u banci, dok su drugima tek podsjetnik da uz ostale redovite mjesečne uplate e-bankingom treba uplatiti i članarinu za skaute.

Kako ubuduće ne biste morali čekati ispisanu uplatnicu prilažem vam predložak kako ispunjena uplatnica treba izgledati:

NOVO NOVO UPLATNICA

NAPOMENA:

– Svaki uplatitelj upisat će ime i prezime članova/člana za koje/ga uplaćuje članarinu i adresu na koju je/su član/ovi prijavljen/i.

– Ime i prezime člana/članova obvezno upišite u rubriku “Uplatitelj” te u rubriku “Opis plaćanja” ispod naznake “Članarina – mjesec, godina”

Obvezno naznačite za koji mjesec u tekućoj godini uplaćujete članarinu.

Članarina se plaća tijekom onih 10 mjeseci u kojima se odvija nastava u školi.

– Obvezno na uplatnicu sami upišite datum uplate članarine.

– Članarina za jednog člana obitelji iznosi 150,00 kn, za dvoje članova iz iste obitelji iznosi 260,00 kn, za troje članova iz iste obitelji iznosi 360,00 kn,  za četvero i više članova iz iste obitelji iznosi 420,00 kn, a ovaj se iznos uplaćuje mjesečno, odnosno deset puta više na godišnjoj razini.

Članarina je određena u godišnjem iznosu (ne kao mjesečna i plaća se i za one mjesece kada dijete nije sudjelovalo na aktivnostima!), ali omogućeno vam je da je uplatite u deset rata.

Odjednom se može uplatiti iznos u vrijednosti više mjesečnih rata, ali u mjesecu kada za prethodno razdoblje nisu uplaćene dvije mjesečne rate člana se temeljem Statuta i odluke o članarini automatski briše iz članstva u udruzi.

Hvala na razumijevanju i za redovitosti vaših uplata.