Ekološka šatorijada na Savi

  • Objavljeno: 14/06/2019
  • Autor:

Pred nama je još jedan ekološki izazov za izviđače. Ovoga puta u Sisku.

Više od trideseta članova Turopoljske udruge skauta “Tur” produženi vikend 22. i 23. lipnja 2019. provest će na šatorijadi u Sisku. To je naš prilog projektu koji Savez izviđača Hrvatske provodi uz financijsku potporu Zaklade Hrvatska za djecu te pomoći novoosnovanom Odredu izviđača Tri rijeke – Sisak kroz projekt Grad Sisak – prijatelj izviđača.

Kroz potonji izviđači u Sisku od grada su dobili na korištenje javnu površinu na kojoj će urediti izviđački park s učionicom u prirodi. Ona je danas zaraštena te je treba raskrčiti i kultivirati, a na istoj će biti postavljene klupe i stolovi, uz pomoć Grada uređena komunalna infrastruktura, a izviđači će isplanirati zemljište tako da na njemu u budućnosti bude moguće postaviti šatore i cijele izviđačke logore.

Teren se nalazi u neposrednoj blizini rijeke Save, u naselju Galdovu, od koje ga dijeli samo šumica. Ona također može biti izvor sirovine i poligon za b rojne programske sadržaje izviđača, stoga je bitno da se volonterskom ekološkom akcijom očisti i šumica te lijeva obala rijeke Save na tom dijelu toka, od Brodoluke Galdovo u duljini oko kilometar nizvodno.

Uz dvije ekološke aktivnosti: čišćenja i krčanja javne zelene površine u cilju naknadnog uređenja izviđačkog parka te čišćenja obale rijeke Save u Sisku, koja će biti provedena u okviru kampanje “Od izvora do mora” koju provodi i podupire Coca Cola u Hrvatskoj, izviđači će podići svoje šatore u kojima će prenoćiti i javnosti prezentirati izviđački program i sadržaje atraktivne mladima. Na večer će tu zapaliti i izviđačku vatru oko koje namjeravaju okupiti i zainteresirane građane Siska i roditelje svojih članova, s kojima će zajednički prenoćiti pod šatorima.